Koučing

Koučing je veľmi efektívny nástroj rozvoja ľudského potenciálu, dosahovania cieľov a učenia sa. Pomocou koučingu sa dajú nájsť riešnia na rôzne životné problémy, ale aj napĺňať ciele a rozvíjať vlastnosti. Narozdiel od terapie sa príliš neorientuje na minulosť, ale skôr na prítomnosť a budúcnosť. Zameriavame sa pri ňom na to, čo chceme.
Kouč a klient sú rovnocenní partneri, ide o vzťah založený na vzájomnej spolupráci, dôvere a úprimnosti. Klient je expert na svoj život a na to, čo chce dosiahnuť, kouč mu neradí. Kouč je expert na rozširovanie uvedomenia a na vytvorenie bezpečného prostredia bez akéhokoľvek posudzovania, čím dáva klientovi priestor, aby mohol byť naozaj sám sebou. Prostredníctvom hlbokého počuvania, plnej prítomnosti venovanej klientovi a použitím rôznych koučingových nástrojov kouč vytvára u klienta uvedomenie a tzv. "resourceful state". Teda klient si nielen ujasní, čo chce, ale aj ako sa k tomu dopracovať tým, že sa navráti k svojej osobnej sile.
Ak chcete aby Vám niekto povedal, čo máte robiť, koučing pre Vás nie je vhodný nástroj. Ak si chcete premyslieť, čo je pre Vás naozaj dôležité, vidieť veci z inej perspektívy, znova sa prepojiť so zdrojmi svojej osobnej sily a začať vedome tvoriť svoj život, koučing je práve pre Vás . 
Oliver pri koučovaní dodržiava etický kódex a princípy ICF (Medzinárodnej federácie koučov). Koučing prebieha online alebo osobne v Bratisalve. Počet koučingových stretnutí je individuálny, najčastejšie ide o 3 až 6 sedení. Medzi jednotlivými stretnutiami býva rozostup niekoľko týždňov, aby ste mali dostatok času na integráciu zmien do Vášho života. Prvá hodina je spoplatnená iba v prípade, že Vám bol koučing užitočný a chcete v ňom pokračovať.

Koučing Vám može pomôcť

 • Zistiť čo naozaj chcete
 • Nastaviť zmysluplné smerovanie
 • Dosiahnuť svoje ciele efektívnejšie
 • Zmeniť nefunkčné návyky
 • Zvýšiť svoju motiváciu
 • Urobiť kariérnu zmenu
 • Prekonať obmedzujúce presvedčenia
 • Nájsť riešenie zložitej situácie
 • Uskutočniť odvážne rozhodnutie
 • Zefektívniť komunikáciu


 • Budovať zdravé sebavedomie
 • Zlepšiť vzťah k sebe samému
 • Byť zdravší a atraktívnejší
 • Zlepšiť medziľudské vzťahy
 • Vyjadrovať svoje túžby a potreby
 • Žiť autentickejší život
 • Prehĺbiť svoju sebaistotu
 • Pracovať so svojimi emóciami
 • Upokojiť myseľ a lepšie zvládať stres
 • Nájsť si vhodného partnera/-ku