Mgr. Oliver Hlavačka, ACC

Oliver je certifikovaný mentálny kouč a certifikovaný tréner vo fitness a kulturistike. Rozvoju tela a ducha sa venuje vyše 15 rokov. Od roku 2015 sprevádza ľudí na ich ceste k svojmu lepšiemu ja. Je členom International Coaching Federation.

Začiatok cesty..

Od detstva mal veľmi aktívnu myseľ, aj preto trpel častými úzkostnými stavmi a strachom. Túžba po lepšom živote ho priviedla k najrôznejším formám rozvoja osobnosti. Od naturálnej kulturistiky, oslovovania neznámych atraktívnych žien, cez spoluprácu s osobným mentorom a prácu s vnútorným dieťaťom, až po stretnutia so šamanom z Ekvádora či osem dní strávených v úplnej tme.
Vlastná transformácia mu ukázala krásu života oslobodeného od strachu, žitého v súlade s osobnými hodnotami.
V súčasnosti mu prináša veľkú radosť, vidieť ľudí naokolo, ktorí prekonávajú svoje limity a odvážne kráčaju svojou vlastnou, jedinečnou cestou. Práve preto ho tak očarila transformačná sila koučingu.

Koučing
Základný koučovací výcvik absolvoval na prestížnej Business Coaching College. Školu vedú PhDr. Denisa Kmecová, PCC a Zuzana Karpinská, PhD., PCC, autorky publikácie Pyramid Coaching Model. Oliver u nich neskôr podstúpil aj výcvik pre pokročilých koučov a prípravu na medzinárodnú certifikáciu ACC. Všetky spomenuté výcviky sú akreditované ICF (International Coaching Federation).


Osho, Esencia a systemická terapia
Oliver pravidelne navštevuje Osho Meditation Center v Českej republike. Centrum založil a vedie Bhagat J. Zeilhofer, terapeut s viac ako 30-ročnou praxou, ktorý pôsobil v Mníchove a Indii, kde roky žil v prítomnosti duchovného majstra Osha. Oliver u Bhagata absolvoval kurzy na tému esencie vzťahov, lásky, slobody a výcviky v individuálnej systemickej terapii a v transcendencii duality.


Nedualita
Oliver je navyše držiteľom certifikátu Realization Process Meditation Teacher. Učil sa priamo od zakladateľky metódy Realization Process, Judith Blackstone, PhD. Táto metóda bola vyvinutá na základe 40-ročnej psychoterapeutickej praxe a jedinečným spôsobom prepája psychológiu so spiritualitou. Ide o somatický prístup k psychickému a vzťahovému uzdraveniu. Poskytuje nám štruktúrovaný spôsob ako sa na hlbokej úrovni prepojiť so svojím vnútrom. Žiť z pocitu celistvosti a jednoty s ostatnými ľuďmi, pri súčasnom ponechaní si vlastnej individuality.

Vo svojej práci prináša jedinečnú kombináciu rozvoja tela, mysle a ducha. Tisícky rokov overené meditačné techniky s najnovšími vedeckými poznatkami z oblasti silového tréningu a koučovania. Okrem koučingu sa denne venuje dychovým cvičeniam, vedomému otužovaniu a meditácii.

"Verím, že každý človek môže žiť naplnenejší život, poďla svojich vlastných predstáv."


Abslovované výcviky a kurzy

 • Life coaching – transformational conversations changing lives
 • Coaching work with barriers - powerful questions in stuck situations
 • Preparing for ICF credential: ACC core competency practice, mentor coaching, and performance evaluation
 • Individuální systemická terapie - propojení, pohyb, svoboda
 • Realization Process Meditation Teacher
 • Transcendence duality - cesta k jednote
 • Mindfulness life coach certification
 • Master mindset coach 
 • Pobyt v tme
 • Esence vztahu
 • Esence lásky
 • Esence a svoboda
 • Osvobození dětství - od traumat dětství k vnitřní svobodě
 • Certifikovaný tréner I. a II. kvalifikačného stupňa
 • Dynamická neuromuskulárna stabilizácia
 • Škola drepu
 • Bolesť veľkých kĺbov - spojenie fyzioterapie, jógy a silového tréningu